On becoming a leader

Har ni hört någon ung person säga att allt blir svårare och svårare? Jag tror att de så alla upplever världen, världen drivs framåt varken man gillar de eller inte. Tyvärr så återkommer de ofta i texten men beror nog mer på åldern än hur de är.
Våga ge dig hän åt de nya, våga lita på dig själv.
Men hur skall man kunna lyssna på de nya om man inte har någon att lyssna på? Jag tror de handlar mer om att inte ge upp, att inte våga låta sig ändras av någon annan. Att låta sig omdanas av någon.

Waren tar upp många trådar som var för sig är värda att tänka.

Men något slags tema som jag läser ut är att; sätt dig på förar platsen i ditt liv, våga lita på dig själv din inre röst, du kommer göra fel, skaffa en mentor eller fler, omge dig av oliktänkande personer, förstå skillnaden mellan manager and leader.

Va ärlig, Led innefrån och utifrån, se alltså både ditt bolag från insidan och från utsidan, låt dig utmanas så du tvingas till andra perspektiv, res, byt arbetsrum, prata med andra människor för sätt dig själv i nya situationer.

Den största upplevelsen var ändå när han skrev om “difficult leaders” och jag då insåg att de har jag haft många år och genom de lärt mig hur man inte skall vara samt hur man skall vara. (men ibland saknar man ljuset när de är släkt)

Våga vara en ledare!!!

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s